Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Tuplice
Menu góra
Strona startowa Deklaracja Dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja Dostępności, bieżące, menu 135 - BIP - Gmina Tuplice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Urząd Gminy Tuplice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwienia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tuplicach

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2021-04-10

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej:

–   częściowy brak audiodeskrypcji dla publicznych materiałów,

–   część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej po skanowaniu (OCR),

–   brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,

           

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono: 2021-10-04

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: informatyk@tuplice.pl, tel. (68) 3625729

 

Każdy ma prawo:

–   zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

–   zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

–   wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

–   dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

–   wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

–   wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji można złożyć skargę do organu nadzorującego. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Urząd Gminy w Tuplicach

Budynek posiada wejście główne znajdujące się powyżej poziomu chodnika. Wejście główne od ul. Mickiewicza, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem na schody, po prawej stronie znajduje się dzwonek, ktory zamontowany jest na wysokości umożliwiającej skorzystanie z niego przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma windy, nie ma platformy dla wózków inwalidzkich, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku Urzędu nie ma oznaczeń w alfabiecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przy budynku urzędu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W urzędzie nie ma tłumacza migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach

Przed wejściem głównym do budynku jest podjazd / pochylnia dla osób niepełnosprawnych, znajduje się również dzwonek, ktory zamontowany jest na wysokości umożliwiającej skorzystanie z niego przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Drzwi do ośrodka są szerokie. Biuro podawcze znajduje się na parterze. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy, nie ma platformy dla wózków inwalidzkich, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku Urzędu nie ma oznaczeń w alfabiecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do ośrodka można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W ośrodku nie ma tłumacza migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

 

Załączniki:

Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf


1. Raport z audytu dostępności.pdf

2. Ewakuacja osób niepełnosprawnych.pdf


Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2025

Lp.

Rodzaj dostępności

Opis zadania i sposób realizacji

Termin realizacji

Działania organizacyjno zarządcze

1.

 

Wyznaczenie koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności – Zarządzenie wewnętrzne Wójta Gminy Tuplice

Wrzesień 2020 r.

2.

 

Podanie do publicznej wiadomości danych
kontaktowych osoby wyznaczonej do
pełnienia funkcji Koordynatora do spraw
dostępność

Wrzesień 2020 r.

3.

Dostępność cyfrowa

Analiza stron internetowych pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Październik – grudzień 2020 r.

4.

Dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej udostępnionych na stronach WWW, BIP

Aktualizowane na bieżąco

5.

Dostępność architektoniczna, informacyjna i komunikacyjna

Analiza stanu Urzędu Gminy Tuplice pod kątem dostępności dla osób ze szególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy - samoocena

Październik – grudzień 2020 r.

6.

 

Sporządzenie raportu o stanie  zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, publikacja raportu

Marzec 2021 r.

7.

 

Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii dotyczących dostępności w Urzędzie Gminy Tuplice

Cały okres obowiązywania planu

8.

 

Zmiana koordynatora do spraw dostępności – Zarządzenie Wójta Gminy Tuplice

Luty 2022 r.

9.

 

Zlecenia audytu zewnętrznej firmie

Marzec 2022 r.

10.

 

Sporządzenie planu działania i jego publikacja

Kwiecień 2022 r

11.

Dostępność architektoniczna, informacyjna i komunikacyjna

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami. Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno – komunikacyjnego

Cały okres obowiązywania planu

Sporządził:                                                                                                    

Koordynator ds. Dostępności

Emilia Janc

Metryka

sporządzono
2020-06-04 przez Konieczyński Jacek
udostępniono
2020-06-04 00:00 przez Maj Ilona
zmodyfikowano
2022-04-20 10:45 przez Maj Ilona
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
577
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.