Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Tuplice
Menu góra
Strona startowa Ustawa śmieciowa Informacja dla Właścicieli Nieruchomości Niezamieszkałych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacja dla Właścicieli Nieruchomości Niezamieszkałych , bieżące, menu 113 - BIP - Gmina Tuplice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacja dla Właścicieli Nieruchomości Niezamieszkałych

Informacja dla Właścicieli Nieruchomości Niezamieszkałych

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

Od 1 lipca 2013 r. nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną objęci tylko mieszkańcy nieruchomości natomiast nieruchomości niezamieszkałe np. sklepy, warsztaty samochodowe, szkoły, hotele, restauracje, poczty, przychodnie, działają na dotychczasowych zasadach tj. właściciel nieruchomości niezamieszkałej w myśl ustawy z dnia 13 września 2013r „o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach „zobowiązany jest zawrzeć indywidualną umowę na wywóz odpadów powstających na wyżej wymienionej nieruchomości z przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia na wywóz odpadów oraz wpis do Rejestru Działalności Regulowanej -prowadzony przez Wójta Gminy Tuplice (dostępny 
na stronie www.tuplice.pl, zakładka „ustawa śmieciowa”)
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych uiszczają opłaty na rzecz operatora z którym podpisali umowę. Górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych zostały określone 
w uchwale Rady Gminy Tuplice nr XIX/121/2012 oraz uchwała nr XIX/119/2012 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty i ustalenie stawki opłaty za pojemnik. Stawki mogą ulec zmianie wyłącznie w wyniku podjęcia nowej bądź zmieniającej dotychczasową uchwały.
 
 
Działając na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 pkt. 3b) ustawy z dnia 13 września 1996r 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Tuplice wzywa do okazania umowy na wywóz odpadów komunalnych w tut. Urzędzie Gminy.
Właściciel nieruchomości niezamieszkałej działa na dotychczasowych warunkach, zobowiązany jest 
do pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny 
z przepisami ustawy zwarcia indywidualnej umowy na wywóz odpadów komunalnych powstających 
na ww. nieruchomości z przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia na wywóz odpadów oraz wpis 
do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Tuplice (dostępny 
na stronie www.tuplice.pl, zakładka „ustawa śmieciowa”)

Załączniki

Informacja dla Właścicieli Nieruchomości Niezamieszkałych

 

 

 

Metryka

sporządzono
2019-01-24 przez Konieczyński Jacek
udostępniono
2019-01-24 00:00 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2019-11-04 13:57 przez Konieczyński Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
703
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.